Copyright © 2022 Sara Rajstopy. All rights reserved.

Regulamin sklepu

§1 Informacje ogólne

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.sklep.sara-rajstopy.pl jest platformą sprzedażową prowadzoną przez firmę: "SARA" K. Zawierucha ul. Rolnicza 16 95-030 Starowa Góra.
 2. Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.sklep.sara-rajstopy.pl dalej zwany jest Sklepem.


§2 Warunki przedstawiania oferty

 1. Sklep oferuje towary znajdujące się w bazie sklepu, za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie sklepu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 3. Zamieszczone przy oferowanym produkcie ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Ceną wiążącą jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego przy produkcie w chwili składania zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie.


§3 Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.sara-rajstopy.pl.
 2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę ze sklepem znajdującym się pod adresem: www.sklep.sara-rajstopy.pl.
 3. Realizowane będą tylko zamówienia zawierające kompletne dane.
 4. W zamówieniu klient podaje nazwę i ilość zamawianego towaru oraz adres na jaki ma zostać wysłane zamówienie.
 5. Zamówienie zostanie wysłane po wpłynięciu zapłaty za zamówienie na konto nr: 64 1440 1231 0000 0000 1231 9711.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu.


§4 Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zawartości zamówienia Klient może dokonywać, aż do momentu wysłania zamówienia.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: +48 573 442 981.
 3. W przypadku rezygnacji z całości zamówienia zwrot wpłaconej przez klienta należności nastąpi na konto, z którego płatność została dokonana.


§5 Czas realizacji zamówień

 1. Towar zostaje wysłany w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.
 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską


§6
Warunki Gwarancji

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie podlegają wymianie, jeśli:
  • Posiadają wady
  • Zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu
  • Towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu


§7 Warunki reklamacji

 1. Sklep w ciągu 14 dni rozpatrzy złożoną przez Klienta reklamację i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 2. Sklep nie zwraca Klientom kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego towaru.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub, jeśli Klient wyrazi taką wolę – Sklep zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


§8 Odstąpienie od umowy kupna

 1. Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm.) Klienci naszego sklepu mogą bez podawania przyczyny zwrócić zakupiony towar w terminie czternastu dni od daty jego otrzymania, wraz ze zwrotem kosztów wysyłki. Towar powinien być nie używany i zapakowany w oryginalne opakowanie.


§9 Ustalenia ogólne

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za techniczne utrudnienia związane z przesyłaniem maili z zamówieniem do Sklepu


§10 Zmiana regulaminu

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 23 listopada 2010 roku.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.